Methoden

Theory U
Theory U laat zien hoe individuen, teams, organisaties en grote systemen de essentiële leiderschapscapaciteiten kunnen ontwikkelen die nodig zijn om de oorzaken van de huidige sociale, ecologische en spirituele uitdagingen aan te pakken. Theory U beoogt een verschuiving in bewustzijn van egosysteem naar ecosysteem.
Meer informatieNeem contact op

Leiden vanuit de toekomst zoals deze zich aandient

Theorie U is zowel een veranderaanpak als een set methoden om de meest urgente mondiale vraagstukken aan te pakken, zoals klimaatverandering, voedselsystemen en ongelijkheid. Het nodigt individuen en groepen uit een diepgaande verkenningsreis aan te gaan die presencing heet: sensing + presence, om de toekomst te ervaren die “geboren zou willen worden”.
“We gaan naar beneden langs de linkerkant van de U (die ons verbindt met de wereld die buiten onze institutionele bubbel ligt) naar de onderkant van de U (die ons verbindt met de wereld die van binnenuit tevoorschijn komt) en naar boven aan de rechterkant van de U (waardoor we het nieuwe in de wereld brengen).”

Leiderschap

De reis door de U ontwikkelt zeven essentiële leiderschapscapaciteiten:

  1. Luisteren
  2. Observeren
  3. Sensing
  4. Presencing
  5. Uitkristalliseren
  6. Prototyping
  7. Uitvoering

Theory U is ontwikkeld door Otto Sharmer en zijn collega’s van het Presencing Institute van de MIT Sloan School of Management in de Verenigde Staten.

Meer info?

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: