Project

Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord
Werk goed samen, zet het belang van Drenthe centraal, pas energieprojecten zo goed mogelijk in het landschap, betrek inwoners van meet af aan bij de plannen, laat de winst die energieopwekking oplevert ten goede komen aan inwoners en niet alleen aan grote ontwikkelaars en stimuleer lokale initiatieven. De adviezen zijn overgenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Drenthe. Perspectivity faciliteerde het proces.
lees meerneem contact met ons op

Partner:

Regionale Energie Tafel Drenthe

Vraag:

Kan je ons helpen om inzicht te verkrijgen in de ervaringen, zorgen en wensen van de onze inwoners over zonne- en windenergie?

Proces:

Inwonersonderzoek, reflectieve writeshop om kernthema’s te identificeren en pop-up Energietafels voor adviezen aan de Drentse RES

Resultaten:

Concrete adviezen over vijf thema’s rondom zonne- en windenergie in Drenthe

Werk goed samen, zet het belang van Drenthe centraal, pas energieprojecten zo goed mogelijk in het landschap, betrek inwoners van meet af aan bij de plannen, laat de winst die energieopwekking oplevert ten goede komen aan inwoners en niet alleen aan grote ontwikkelaars en stimuleer lokale initiatieven. Dit zijn adviezen van inwoners van Drenthe, die in het ‘Drentse energieverhaal’ staan. De adviezen zijn overgenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Drenthe. Perspectivity faciliteerde het proces.

De energietransitie en de RES
Om te voorkomen dat de aarde met meer dan twee graden opwarmt, is in Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Een van de maatregelen is dat we in 2030 voor zo’n 10 miljoen huishoudens elektriciteit opwekken met zonne- en windenergie. Dit is een grote opgave waar alle Nederlanders vroeg of laat mee te maken krijgen. Nederland bestaat uit dertig energieregio’s die elk een Regionale Energiestrategie (RES) vormgeven met hoe energie kan worden opgewekt uit zon en wind in hun regio. Drenthe is een van deze energieregio’s. De gemeenten, waterschappen, provincie Drenthe en maatschappelijke partners vormen samen de Drentse Energietafel. Om inzicht te krijgen in wat inwoners de beste manier voor Drenthe vinden, vroegen zij Perspectivity om een participatief proces te ontwerpen.

Inwonersonderzoek
Hoe denken inwoners van Drenthe over zonne- en windenergie in de regio Drenthe? Wat zien zij om zich heen gebeuren? Hoe ervaren zij dat? En wat zijn hun zorgen, nu en voor de toekomst? Om antwoord te krijgen op deze vragen is een inwonersonderzoek gestart met behulp van Sprockler, een onderzoeksmethode om verhalen en data te verzamelen, te interpreteren en te visualiseren. Samen met medewerkers van verschillende gemeenten, provincie, waterschappen en maatschappelijk organisaties is de vragenlijst ontwikkeld en vervolgens getest met verschillende inwoners.

Er is actief gezocht naar een goede dwarsdoorsnede uit de Drentse samenleving: zowel mannen als vrouwen, mensen uit verschillende leeftijdscategorieën, mensen met lagere en hogere inkomens. 24.000 adressen werden geloot en kregen een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Ruim 400 inwoners hebben meegedaan. Om voor een representatief beeld van Drenthe te zorgen, zijn jongeren en mensen met een inkomen onder modaal nogmaals benaderd.

De verhalen en antwoorden zijn hier te lezen.

“We horen in Drenthe vaak over de heftige verhalen rond windparken die via de Rijkscoördinatieregeling tot stand zijn gekomen. We wilden weten: kijkt iedereen er zo tegenaan? Welke gevoelens leven er rond zonne- en windenergie? Zijn er frustraties of zien inwoners ook kansen? Daar zijn mooie, en ook genuanceerde verhalen uit voortgekomen.” Mariëlle Zijlstra, projectleider communicatie en participatie

Schrijfatelier voor belangrijkste thema’s
Na het verzamelen van de verhalen, is een groep inwoners en medewerkers van de RES-partners tijdens een schrijfatelier aan de slag gegaan met het interpreteren van de resultaten. Hieruit kwamen een aantal belangrijke thema’s naar voren. Thema’s die spreken over duidelijke dilemma’s met zorgen over het klimaat aan de ene kant, en over de verandering van het Drentse landschap aan de andere kant.

De thema’s en mooie verhalen zijn te lezen in hete-magazine.

Pop-up Drentse Energietafels
Met een deel van de verhalenvertellers zijn, op basis van de verhalen en geïdentificeerde thema’s, adviezen opgesteld over zonne- en windenergie in Drenthe. Het plan was om dit als burgerberaad in een grote sporthal vol mensen te doen, maar door de corona-pandemie moesten de plannen worden gewijzigd. Zo werd het een tweetal online bijeenkomsten, die deel uitmaakten van een groot virtueel festivalterrein opgezet door de Drentse RES.

De verhalen en adviezen vormen samen het Drentse Energieverhaal. Dit verhaal is aansluitend aangeboden aan de Drentse Energietafel, de bestuurlijke trekkers van de RES Drenthe.

Bekijk het filmpje over het inwonersonderzoek van voorzitter Drentse Energietafel Riek Siertsema.

Meer informatie?