De rode draad in mijn loopbaan is het bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld. Ik heb ruim 20 jaar – in vele landen en contexten – ervaring opgedaan met diverse aspecten het functioneren van maatschappelijke organisaties in hun sociaal complexe omgevingen. Vanuit mijn academische opleiding in de antropologie en communicatie, heb ik zowel de kracht van het observeren van patronen als het samen creëren van kennis meegekregen.

In alle begeleiding – zowel individueel, organisatorisch en systemisch – streef ik naar een combinatie van kritische reflectie en toegepast leren-in-actie. Daarin daag ik mensen uit tot denken, handelen en veranderen. Mijn kracht ligt in het ontwikkelen van inspirerende trainingen op het gebied van participatief narratief onderzoek en het faciliteren van complexe veranderprocessen. Als facilitator van complexe processen werk ik graag met MIT’s Theory U, transformatieve scenarioplanning, waarderend onderzoeken. Ik hou van de moedige samenwerking, een samenwerking die waar nodig ook confronterend is, omdat veranderen en innovatie zelden zonder weerstand gepaard gaat. Daarom werk ik graag met dialoog gerichte methodes, waaronder Lewis Deep Democracy.

Mijn werk en leven beschouw ik als een geheel, ik leer overal en probeer daar waar ik kom voor te leven wat ik belangrijk vind. Een grote leerschool is mijn gezin, mijn collega’s en de individuen en organisaties waar ik mee werk. Iedereen draagt bij aan mijn groei omdat ze mij liefdevol de ruimte gunnen om samen te creëren, fouten te maken en compassie uit te oefenen.

Sinds 1 maart 2021 ben ik ook deeltijd werkzaam bij als hoofddocent aan de HAN voor de Master Management en Innovatie in Maatschappelijke Organisaties.

Expertise

Voorbeelden van wat ik doe

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.

Lees meer
Deep Democracy (Level 1)

Deep Democracy (Level 1)

Faciliteer een dialoog en ontdek de wijsheid van de groep.
Deep Democracy is een praktische faciliterende methode om dialoog en discussie op gang te brengen waarbij we actief op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid.

Lees meer
ACT Academy versterkt leiderschap van jongeren in Turkije

ACT Academy versterkt leiderschap van jongeren in Turkije

Mensenrechten staan onder druk in Turkije, terwijl de ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid afneemt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg Perspectivity een programma te ontwerpen en uit te voeren voor de manier waarop de Nederlandse ambassade het leiderschap van het maatschappelijk middenveld duurzaam kan ondersteunen om hun positie te versterken. Dit programma, ACT Academy, is een baanbrekende pilot van een duurzaam leiderschapsprogramma dat door Perspectivity en de ambassade in Ankara is opgezet.

Lees meer
Evaluatie: lessen uit jongerenprogramma Tunesië en Nederland

Evaluatie: lessen uit jongerenprogramma Tunesië en Nederland

Human Security Collective (HSC) heeft twee leiderschapsprogramma’s voor jongeren uitgevoerd in Tunesië en Nederland. Het doel van de programma’s is om de vaardigheden van de jonge leiders te vergroten om bij te dragen aan de weerbaarheid en menselijke veiligheid in hun gemeenschappen. HSC vroeg Perspectivity een plan te maken en uit te voeren voor het monitoren en evalueren van de resultaten en voortgang van de programma’s.

Lees meer
Deep Democracy (Level 1) (Online)

Deep Democracy (Level 1) (Online)

Deep Democracy is een praktische (faciliterende) methode om samen de dialoog te starten. Het zoekt actief naar de wijsheid van de minderheid. Alternatieve standpunten worden gehoord, verkend en ingebracht in het besluitvormingsproces. Dit resulteert in breed gedragen...

Lees meer
Deep Democracy (Level 1)

Deep Democracy (Level 1)

Deep Democracy is een praktische (faciliterende) methode om samen de dialoog te starten. Het zoekt actief naar de wijsheid van de minderheid. Alternatieve standpunten worden gehoord, verkend en ingebracht in het besluitvormingsproces. Dit resulteert in breed gedragen...

Lees meer