Project

Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie
lees meerneem contact met ons op

De Prevention up Front (PuF – Preventie vooraf) Alliantie is een vijfjarig programma (2016-2020) van de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) en de World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM-IGP). Het wordt uitgevoerd als onderdeel van de strategische partnerschappen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen het Samenspraak en Tegenspraak beleidsframewerk. De PuF Alliantie werkt eraan om de lobby en pleitcapaciteiten van actoren uit het maatschappelijke middenveld die voor conflictpreventie pleiten te vergroten:

  • voor het versterken, aannemen en effectief implementeren van normen, wetten en beleid op een lokaal-gegronde en inclusieve manier,
  • voor het versterken van het internationale rechtssysteem om straffeloosheid te verkleinen,
  • en voor het vergroten van toegang, geloofwaardigheid, politieke ruimte en kansen voor het maatschappelijk middenveld om om te gaan met en invloed uit te oefenen op normen, beleid en acties voor conflictpreventie.

De Alliantie brengt verschillende netwerken samen: het netwerk van GPPAC (230 leden) en de twee netwerken die door WFM-IGP gecoordineerd worden, de Coalitie voor het Internationaal Gerechtshof (2500 leden) en de Internationale Coalitie voor de Responsibility to Protect (100 leden). De Alliantie focust zich op vijf regio’s: West Afrika, Oost en Centraal Africa, Midden-Oosten en Noord Afrika, Zuid-Oost Azië, en de Caucasus en Oost Europa.

“Lobby en pleitwerk in onveilige en door conflicten verscheurde omgevingen is nooit makkelijk geweest. Van tijd tot tijd, wanneer men wreedheden zoals massamoord, geweld of gender-gebaseerd geweld rapporteert of aan de kaak stelt, ontvang je ernstige doodsbedreigingen of word je gearresteerd, gevangen gezet en gemarteld. Het aanleren van vaardigheden en het begrijpen van strategieën en mechanismen voor VEILIGE lobbying en belangenbehartiging, was dus essentieel voor onze verbetering en ons succesvolle werk.” – Respondent lid van ICRtoP

Omdat het programma afloopt, benaderde de Alliantie Perspectivity om het werk te evalueren. De Alliantie wilde graag weten in welke mate de capaciteiten waren versterkt en hun doelen waren bereikt. Om dit te doen voerde Perspectivity een evaluatie uit, met onder andere Outcome Harvesting, een verhaalpeiling en interviews met verschillende stakeholders. Voor de Outcome Harvesting en de verhaalpeiling werd er gebruik gemaakt van de Sprockler tool.

“De interventies van het netwerk hebben bijgedragen tot onze pleitbezorging voor de aanneming van wetten ter uitvoering van het Statuut van Rome in de DRC. Wij hebben competenties verworven om onze pleitbezorging bij politieke besluitvormers te verbeteren”– Respondent lid van CICC

De evaluatie liet zien dat er vele positieve resultaten behaald zijn op internationaal en lokaal niveau. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld die betrokken zijn bij de Alliantie vertelden dat hun lobby en belangenbehartigingscapaciteiten waren verbeterd door deelname aan het programma van de Alliantie en dat dit had geleid tot nieuwe en verbeterde acties. Omdat conflict preventie en het opbouwen van vrede complexe processen zijn, die langetermijndoelstellingen omvatten die geduld en tijd vergen, waren op het moment van de evaluatie de doelstellingen van het programma gedeeltelijk bereikt. Uit de evaluatie is gebleken dat de Alliantie een grote verscheidenheid aan strategieën heeft gebruikt om haar doelstellingen te bereiken. De veelzijdigheid van de Alliance werd door de maatschappelijke organisaties zeer gewaardeerd, maar leidde soms ook tot een versnipperde aanpak. De leden van de PuF Alliance gebruiken de resultaten van de evaluatie om nieuwe plannen op te stellen voor hun werkzaamheden in 2021.

“GPPAC levert niet alleen financiële middelen, maar ook het waardevollere coördinatiewerk bij de uitvoering van dit project. In vergelijking met onze eerdere ervaringen met partnerschapsprogramma’s is dit efficiënter gebleken. Het GPPAC als netwerk biedt zeker enorme hulpbronnen – kennis, ervaring en een waardesysteem/ethiek die het meest bevorderlijk is voor het werk van vrede en vredesopbouw.” – Respondent lid van GPPAC

More information?