Project

Het systeem in kaart voor inclusief leiderschap in engineering
Voor de Royal Academy of Engineering in Londen faciliteerde Perspectivity een participatief systems-mapping-proces om de rol van leiderschap bij het inclusiever maken van de technische industrie te onderzoeken.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Royal Academy of Engineering (VK)

Vraag:

Kunnen jullie ons helpen te onderzoeken hoe systeemdenken ons kan helpen de rol van leiderschap bij het creëren van meer inclusieve culturen in de technische industrie beter te begrijpen?

Proces:

Participatieve Systems Mapping

Resultaten:

  • Een uitgebreide systeemkaart op basis van de ‘pipeline of engineers’. De kaart visualiseert hoe individuen in, door en soms uit de technische industrie navigeren. De kaart helpt om het besluitvormingsproces van individuen te begrijpen, evenals de problemen op het niveau van een ingenieursbureau en op het niveau van de samenleving.
  • Inzicht in de vele mogelijke plaatsen om in het systeem in te grijpen om de feedback loops tegen te gaan die momenteel de neiging hebben om lage diversiteit en lage inclusie te versterken.
  • Een overzicht van mindsets, kenmerken en gedragingen van inclusief leiderschap.
  • Aanbevelingen voor het inclusief leiderschapsprogramma van de Academy.

De Royal Academy of Engineering wil de kracht van engineering benutten om een duurzame samenleving en een inclusieve economie op te bouwen die voor iedereen werkt. Het Diversiteits- en Inclusieteam van de Academie startte een participatief systeemmapping proces om te onderzoeken hoe systeemdenken hen kan helpen de rol van leiderschap bij het creëren van meer inclusieve culturen binnen de technische industrie beter te begrijpen.

De Academie heeft Perspectivity de opdracht gegeven om dit werk te leveren. Perspectivity ontwierp en faciliteerde het proces van het in kaart brengen van participatieve systemen, werkte de systeemkaart uit en schreef het eindrapport. De bevindingen vormen de basis voor het nieuwe en ambitieuze programma voor inclusief leiderschap van de Academie.

Participatief proces

Om de complexe dynamiek van diversiteit en inclusie in de technische industrie beter te begrijpen, hebben we 64 belangrijke belanghebbenden uit zowel de industrie als de academische wereld betrokken bij twee participatieve workshops voor het in kaart brengen van systemen. Daarnaast heeft de Academie 35 een-op-eengesprekken gevoerd. De resultaten van deze gesprekken werden gebruikt om een uitgebreide systeemkaart te maken, die de relaties tussen de belangrijkste variabelen in het systeem laat zien en aangeeft waar in het systeem actoren – met een focus op leiderschap – kunnen ingrijpen om een meer diverse en inclusieve technische industrie te realiseren.

“De systeemkaart visualiseert hoe individuen in, door en soms uit de technische industrie navigeren”

De pijplijn van ingenieurs – De systeemkaart die uit dit proces is voortgekomen, is gebaseerd op de ‘pijplijn van ingenieurs’. De kaart visualiseert hoe individuen in, door en soms uit de technische industrie navigeren. Het helpt ons om het besluitvormingsproces van individuen langs deze stroom te begrijpen, evenals de doelen en vragen op het niveau van een ingenieursbureau en op het niveau van de samenleving.

Plaatsen om in te grijpen – De huidige realiteit is dat diversiteit op elk besluitvormingspunt verloren gaat en dat het moeilijk is om de stroom verderop weer te verrijken. Het systeem bevat meerdere feedbackloops, die momenteel de neiging hebben om lage diversiteit en lage inclusiviteit te versterken. Dit onderzoeksproces heeft vele mogelijke interventiemogelijkheden aan het licht gebracht om de feedbackloops in de gewenste richting te bewegen.

Gevolgen voor leiderschap – Hoewel niet alle interventies door leiders zelf hoeven te worden uitgevoerd, vereisen ze wel actieve inzet van senior leiderschap om voor voldoende middelen te zorgen. Daarnaast zijn senior leiders belangrijke rolmodellen en goed gepositioneerd om de business case voor inclusive engineering expliciet en aantrekkelijk te maken om anderen mee te nemen.

Gedurende dit proces hebben we ook de mentaliteit, kenmerken en gedragingen geïdentificeerd die de inclusiviteit van leiders vergroten en zijn we begonnen met het verkennen van de kennis en capaciteiten die ze nodig hebben om deze te ontwikkelen.

Over het in kaart brengen van participatieve systemen

Het in kaart brengen van participatieve systemen biedt een raamwerk voor dialoog om de ervaringen en perspectieven van diverse belanghebbenden te delen en te combineren in een complex systeem. Het maakt een beter begrip van het gedrag van het systeem mogelijk door een visuele weergave van dat systeem te creëren, zoals actoren, trends, relaties en feedbackloops. De systeemkaart helpt bij het identificeren van de meest veelbelovende hefboompunten die verandering in gang kunnen zetten binnen een complex systeem.

“Complexe systemen zijn multidimensionaal, dus ze zien er vanuit verschillende perspectieven anders uit”

We kozen voor een participatieve benadering om verschillende belanghebbenden in staat te stellen hun rol binnen het systeem te zien, hoe hun acties het systeem beïnvloeden en hoe ze erdoor worden beïnvloed. Hierdoor konden deelnemers verder kijken dan hun eigen directe invloedssfeer en een meer holistische kijk op het systeem krijgen. Bovendien ondersteunt het in kaart brengen van participatieve systemen de samenwerking van diverse stakeholders ouderen in het systeem.

Meer informatie?