Project

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren
Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in […]
lees meerneem contact met ons op

Adapt, Counteract or Transform: ACT

Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector hebben we onderzocht hoe de toekomst zich kan ontwikkelen en hoe de ideale toekomst eruit ziet.

Het resultaat: vier levendige beschrijvingen van plausibele toekomstscenario’s en hoe spelers in ontwikkelingssamenwerking in Nederland zich op hierop kunnen voorbereiden. Maar ook, een inspirerende visie op een gewenste toekomst. Een toekomst die de sector uitnodigt verder te gaan dan een reactieve benadering en die beschrijft hoe ontwikkelingssamenwerking kan transformeren in de richting van een regeneratieve toekomst.

Perspectivity walked the talk of their credo: For the love of complexity.

Bart Romijn, director Partos

 

Perspectivity ontwierp en begeleidde het proces in nauwe samenwerking met een kernteam. In vier opeenvolgende workshops met een grote groep verkenners uit de sector zijn de scenario’s en ‘A future we want’ uitgewerkt.

Vier plausibele scenario’s

Na de verkenning van relevante trends, hebben we twee grote onzekerheden geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: macht & bestuur en sociaaleconomische ontwikkeling.

4-scenarios

 • Zal de macht voornamelijk in handen blijven van een beperkt aantal grote landen, instellingen, bedrijven en iNGO’s (top-down)? Of wordt traditionele macht uitgedaagd door nieuwe actoren en verdeeld onder vele verschillende spelers over de hele wereld (bottom-up)?
 • Of zal de wereld overwegend marktgestuurd blijven, met financiële groei (bnp) als de belangrijkste indicator van succes? Of schakelen we over naar een inclusieve en regeneratieve economie, die rekening houdt met de behoeften van mensen alsook met sociale en planetaire grenzen?

Deze twee grote onzekerheden leveren vier verschillende scenario’s op. Vier manieren waarop de toekomst zich kan ontwikkelen. Elk scenario biedt verschillende dynamieken, uitdagingen en kansen waarop partijen in de (Nederlandse) ontwikkelingssamenwerking zich moeten voorbereiden en aanpassen.

Van scenario’s tot handelingsperspectief: aanpassen of bestrijden?

Voor elk scenario hebben we de implicaties en reactiemogelijkheden uitgewerkt. Twee strategieën zijn telkens overwogen:

 • Pas je aan de tijdsgeest en de machtsstructuren aan zoals beschreven in het scenario, werkend van binnen uit aan ‘een betere wereld’.
 • Bestrijd de machtsstructuren die ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking kunnen belemmeren.

Het eindrapport biedt antwoordopties voor verschillende type organisaties in elk van de vier scenario’s; van klassieke humanitaire hulporganisaties tot dienstverleners en van actiegroepen tot sociale ondernemingen.

Transformeren naar ‘A future we want’

Op basis van de vier scenario’s hebben we ‘A future we want’ gevisualiseerd. Een regeneratieve samenleving met zorg voor sociale behoeften en respect voor de draagkracht van de planeet.

Een wereld waarin multilaterale instellingen, waaronder de VN, wereldwijde coördinatie en versnelde implementatie van nog ambitieuzere SDG’s bevorderen. Waarin grote en kleine spelers hun krachten bundelen om ongelijkheid en klimaatverandering tegen te gaan. Waarin diverse multi-stakeholder coalities samenwerken om een regeneratieve en eerlijke economie te creëren.

Om ‘A future we want’ te realiseren vraagt om transformatieve actie uitgaande van een viervoudige mind shift:

 • Van een gefragmenteerde benadering op basis van eigenbelang naar een inclusieve benadering met respect voor en erkenning van onderlinge verbondenheid en standpunten van anderen;
 • Van ‘wij’ in de hoofdrol naar ‘hen die het betreft’ in de hoofdrol ‘;
 • Van focus op schaarste naar focus op overvloed;
 • Van geld als belangrijkste driver voor ontwikkeling naar verbindend vermogen om zo aanvullende competenties, vaardigheden, tijd en creativiteit aan te boren.

Het eindrapport bevat verschillende strategieën, rollen, uitvoeringsmodaliteiten, financieringsmodellen en competenties die nodig zijn om ‘A future we want’ te realiseren.

The future exploration trajectory was one of the Spindle’s most influential activities during the review period, as it had an effect on a large array of stakeholders.

The Spindle Mid-Term Review Report

Over het proces en de spelers

partos-processDe toekomstverkenning was een interactief en co-creatief proces.

We zijn in november 2017 gestart met 100+ anonieme professionals in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking die een ervaring hebben gedeeld als voorbode op de toekomst. Ze deelden hun verhaal via Sprockler, een online, op verhalen gebaseerde onderzoeksmethode. Op basis hiervan zijn relevante trends en onzekerheden gedestilleerd en opgetekend in de ‘Story of stories’.

Vervolgens hebben ongeveer 45 stakeholders uit een breed scala aan Nederlandse ontwikkelingsorganisaties deelgenomen aan vier opeenvolgende scenario workshops:

 1. In kaart brengen van belangrijke trends en onzekerheden om inzicht te krijgen in de krachten die de toekomst bepalen (december 2017);
 2. Schetsen van plausibele scenario’s voor 2025 (11 januari 2018);
 3. Identificatie van implicaties en opties voor Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in elk van deze scenario’s (1 februari 2018);
 4. Op weg naar ‘A future we want’ door het formuleren van de basis voor transformatieve actie (8 maart 2018).

Het hele proces werd geleid door een kernteam, dat het proces ontwierp, faciliteerde en de tussentijdse resultaten analyseerde en optekende in het eindrapport.


The Spindle, Partos & Perspectivity

‘Adapt, Counteract or Transform (ACT); The future of Dutch development cooperation’ is een publicatie onder auspiciën van Partos en haar innovatieplatform The Spindle, in nauwe samenwerking met Perspectivity.

 • Partos is de Nederlandse brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
 • The Spindle verbindt innovatieve Nederlandse en internationale actoren in ontwikkelingsorganisaties tot een online en offline beweging voor inclusieve, duurzame ontwikkeling.
 • Perspectivity is een collectief van facilitators voor transformatieve verandering in complexe omgevingen.
20180411-exploring-the-future-of-dutch-development-cooperation_cover

Adapt, Counteract or Transform, The future of Dutch development cooperation

Lees & kijk

More info

 

Creative Commons license

Adapt, Counteract or Transform – The future of Dutch development cooperation by Partos, The Spindle and Perspectivity is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.