Hoe creëren we helderheid over de rol van waterstof in de energiemix voor de gebouwde omgeving?

lees meerneem contact met ons op

sep 25, 2020

Begin dit jaar is het WaterstofLab van start gegaan. Het WaterstofLab brengt relevante partijen en kennis samen -in dialoog en digitaal- om helderheid te creëren over de rol van waterstof in de energiemix voor de gebouwde omgeving WaterstofLab heeft als doel om:
  • De mogelijke toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving af te wegen en te positioneren ten opzichte van alternatieven
  • Te leren van lopende en komende H2-initiatieven binnen de gebouwde omgeving
  • Alle maatschappelijke partijen te informeren en betrekken, zodat die realistische keuzes kunnen maken voor een CO2-vrije gebouwde omgeving.
We hebben het begin van het jaar gebruikt om een goede mix van vertegenwoordigers rondom dit vraagstuk bij elkaar te brengen. Zij ontmoeten elkaar in labsessies en op digitale platforms en vergaderingen. De coronacrisis maakt dat we creatief om moeten gaan met de beschikbare tijd en mogelijkheden van de deelnemers om elkaar te treffen. Dat is uitdagend genoeg, want het Lab is een Social Lab. En juist die sociale component, het werken in grotere en gemixte (stakeholder)groepen is cruciaal in dit soort trajecten. We werken gebaseerd op Theory U van Otto Scharmer en met verschillende werkvormen uit het Large Scale Intervention repertoire. We zijn nu met de groep aan het afdalen in de U-curve. De fase van gezamenlijk kijken, open luisteren, uitstel van oordeel en het vermijden van oplossingen. De juiste thema’s beginnen zich aan te dienen. De volgende fase wordt heel interessant. Image of an arrow in a U shape             Meer info?