jeugd

In de levens van kinderen en jongeren zijn allerlei vraagstukken nauw met elkaar verweven. Werken met en voor jeugd vraagt daarom altijd het samenbrengen van verschillende perspectieven, domeinen en expertises. Voorbeelden daarvan in ons werk vind je hieronder.

neem contact op
Jongeren op weg naar zelfstandigheid

Jongeren op weg naar zelfstandigheid

Er is niet één recept voor de hulp en ondersteuning aan jongeren op weg naar zelfstandigheid. Maar de vele pilots en programma’s laten wel zien wat de benodigde ingrediënten zijn.

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

In 2017 zijn Y Care International en YMCA Togo het project ‘Inspireren van een nieuwe generatie ondernemers in Togo’ gestart. Het project heeft als doel bij te dragen aan de leefomstandigheden van kwetsbare jeugd in drie sloppenwijken in Lomé, namelijk Katanga,...

Leren van de aanpak radicalisering

Leren van de aanpak radicalisering

Ook voor een complex vraagstuk als de aanpak van radicalisering kunnen professionals leren van ervaringen in andere steden en regio’s. Een landelijk team van zorg- en veiligheidshuizen wilde de beschikbare expertise verzamelen en praktisch toepasbaar maken, om zo de aanpak in alle regio’s te helpen verbeteren.

Jeugdhulpverlening bij complexe problematiek

Jeugdhulpverlening bij complexe problematiek

Kinderen, jongeren en ouders met complexe problemen worden niet altijd goed geholpen in de jeugdhulpverlening. Wat leren we van hun ervaringsverhalen, en van de ervaringen van professionals? En hoe verbeteren we daarmee de zorg en hulp aan andere kinderen en gezinnen?

De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Het Ministerie draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De RvdK...

Externe evaluatie Avicres

Externe evaluatie Avicres

Creëren van momentum en ruimte om te verbeteren Lisette Gast faciliteerde een leerproces waarin mensen die bij AVICRES zijn aangesloten de kans kregen om samen na te denken over hoe hun werk kan worden verbeterd. AVICRES, een Braziliaans/Duitse NGO, heeft programma's...

Young Peacebuilders in Ghana Care for a Common Cause

Young Peacebuilders in Ghana Care for a Common Cause

A group of 24 young peacebuilders from 10 peace organisations from 5 West-African countries participated in the 5-day Care for a Common Cause training programme. Self-expression appeared to be a core quality of this vibrant group! They improved their competencies on...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden